Roboty ziemne

Roboty ziemne

Firma „Nicoll” specjalizuje się w wykonywaniu szeroko rozumianych robót ziemnych. Realizujemy je głównie na terenie województwa łódzkiego przy pomocy nowoczesnych, sprawdzonych przy wielu zleceniach, maszyn takich jak koparki i minikoparki oraz koparko-ładowarki.

 

Wykopy

Wykonujemy wykopy wszelkiego typu:

  • wykopy niwelacyjne – ich celem jest trwała zmiana ukształtowania terenu,
  • wykopy szerokoprzestrzenne – wykonywane głównie jako wykopy pod fundamenty budynków i budowli,
  • wykopy wąskoprzestrzenne – są to głównie wykopy liniowe, związane z przygotowaniem miejsca na sieci przesyłowe dla mediów (linie wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne).

Ponadto w razie konieczności dokonujemy zabezpieczenia ścian wykopów metodą określoną w projekcie.

Korytowanie

Szczególnym rodzajem wykopów, wymagającym precyzji i dużych umiejętności, jest korytowanie. Są to dość płytkie wykopy:

  • liniowe – wykonywane na potrzeby budowy dróg,
  • powierzchniowe – pod parkingi i place.

Nasypy

W ramach praz wiązanych z wyrównywaniem terenu, poza wykonywaniem wykopów, świadczymy również usługi związane z tworzeniem nasypów, czyli swego rodzaju budowli z gruntu budowlanego. Transportujemy materiał pozyskany z wykopów i usypujemy w miejscu, w którym projekt przewiduje wyższy poziom podłoża niż aktualnie jest. W ten sposób dokonujemy swoistej niwelacji terenu.

Wyburzenia

Nasza firma podejmuje się również dokonywania wyburzeń oraz różnego rodzaju prac rozbiórkowych[galeria]. Gwarantujemy wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający zarówno pracownikom jak i osobom postronnym maksymalny poziom bezpieczeństwa.