Usługi

Usługi pozostałe

W ramach naszej działalności podejmujemy się również wykonywania innych prac przy użyciu sprzętu budowlanego. Będą to wszelkie prace związane z usuwaniem drzew i ich korzeni leżących na terenach przeznaczonych pod inwestycje. Zajmujemy się również odśnieżaniem oraz usuwaniem innych przeszkód zalegających na drogach i terenach użytkowych. Wszystkie te usługi świadczone są w ramach wynajmu sprzętu wraz z operatorem, który posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i zezwolenia do obsługi danej maszyny.

Przyłącza sieciowe

Przyłącza sieciowe

Podejmujemy się również zleceń na wykonywanie przyłączy sieciowych. Nasi pracownicy posiadają szereg uprawnień, które umożliwiają firmie świadczenie tego rodzaju usług. W szczególności przygotowujemy przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz przyłącza energetyczne zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz warunkami przyłączenia obiektu do sieci. Zlecenia te realizujemy w sposób kompleksowy, gdyż posiadany przez nas sprzęt oraz doświadczenie umożliwiają nam wykonanie odpowiednich prac ziemnych, koniecznych do położenia niezbędnej infrastruktury.

Brukarstwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku rozszerzyliśmy zakres świadczonych przez nas usług o brukarstwo. Podejmujemy się całościowej realizacji zlecenia, to znaczy od prac przygotowawczych po końcowe zasypywanie piaskiem. Mamy duże doświadczenie w zdejmowaniu warstwy wierzchniej gruntu oraz odpowiednim przygotowaniu podłoża w zależności od przeznaczenia terenu, na którym będzie położony bruk (stopień obciążenia oraz częstotliwość użytkowania). Po wykonaniu korytowania i ewentualnym zamontowaniu odwodnienia oraz wykonaniu stabilizacji gruntu układamy wybraną kostkę brukową, betonową bądź kamienną. Po wyrównaniu zagęszczarką powierzchni zasypujemy szczeliny piaskiem.